Home
About Us
Services
Information
Contacts
Homepage Information Search Site Contact Us
Yn yr adran yma or wefan cewch fwy o wybodaeth am y canlynol:-

Gwasanaethau
Gwybodaeth
Cysylltu
Ymunwch am Taflen Newyddion  
Family Lawyers

Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr

Awdurdodwyd a rheoleiddwyd gan Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (Rhif SRA 60977 - Pwllheli, 60978 - Porthmadog, 619008 - Dolgellau) Mwy

 

Amdanom ni
 
Ieuan Ellis Owen LLB Cymru
Derbyniwyd yn 1973. Mae Ieuan Ellis Owen yn Notari ac yn Gyflafareddwr Siartredig cymwys. Mae'n llysddadleuwyr profiadol mewn Llysoedd Sifil; mae ganddo brofiad helaeth mewn eiddo preswyl a masnachol; anafiadau personol; cyflogi; cynllunio; cyfraith teulu; cyfraith ceffylau; ewyllysiau; profiant; cynllunio ymddiriedolaeth a threth etifeddiaeth. Partner.
   
Robyn Rees  Jones LLB Cymru
Derbyniwyd yn 1987. Mae'n brofiadol ym mhob agwedd o ymgyfreithiad; eiddo preswyl a masnachol; ewyllysiau, profiant ac ymddiriedolaethau; cyflogi a thrwyddedu; yn aelod o'r Panel Cyfraith Teulu a Chymdeithas Cyfreithwyr Anafiadau Personol. Partner.
   
Megan Mayall Thomas LLB Lerpwl
Derbyniwyd yn 1999. Mae'n Aelod Proffesiynol Cyflawn o'r Cyfreithwyr ar gyfer yr Henoed. Mae'n arbenigwr mewn amrywiaeth o waith cyfreithiol gan gynnwys Trosglwyddebu a deliadau eiddo preswyl a masnachol; ewyllysiau a profiant; Pŵer Twrnai Parhaol; ceisiadau i'r Llys Gwarchod a chyfraith teulu. Cydymaith.    
   
Manon Wyn Roberts LLB Lerpwl
Derbyniwyd yn 2008. Mae'n ymgymryd â phob agwedd o waith cyfreithiol gan gynnwys trafodion eiddo. Mae ganddi ddiddordeb penodol mewn gwaith gyda chleientiaid oedrannus gan gynnwys Pŵer Twrnai Parhaol, ceisiadau i'r Llys Gwarchod, Ewyllysiau a Phrofiant. Cydymaith.
   
HAFAN   |     AMDANOM NI   |     GWASANAETHAU     |     GWYBODAETH   |     CYSYLLTU
Hawlfraint (c) 2009 Robyns Owen. Gwefan gan Delwedd