Croeso

Yr ydym yn gwmni Cyfreithwyr sefydledig a chyfeillgar gyda swyddfeydd ym Mhwllheli a Phorthmadog.

Mae pob un o’n Cyfreithwyr yn cynnig gwasanaeth dwyieithog a gellir trefnu apwyntiadau yn y naill swyddfa neu’r llall. Gellir trefnu apwyntiadau cartref neu ysbyty i ddiwallu anghenion cleientiaid. Ymdrechwn i ddarparu cyngor cyfeillgar a delio gyda materion yn effeithiol, gyda empathi a dealltwriaeth.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o Gynllun Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith, sydd yn darparu safon ansawdd cydnabyddedig ar gyfer trawsgludo eiddo preswyl.

Cynhyrchir mwyafrif o’n busnes gan gleientiaid sy’n dychwelyd ac yn ôl argymhellion gan gleientiaid eraill sy’n fodlon. Gofynwn yn rheolaidd i’n cleientiaid am adborth a sut y gallem wneud ein gwasanaethau hyd yn oed yn well.

Welcome

We are a well established and friendly firm of Solicitors with offices based at Pwllheli and Porthmadog.

All of our Solicitors offer a bilingual service andappointments can be arranged at either of the offices. Home or hospital appointments can be arranged to meet clients’ needs. We strive to provide friendly advice and to deal with matters efficiently, with empathy and understanding.

We are proud to be members of the Law Society’s Conveyancing Quality Scheme, which provides a recognised quality standard for residential conveyancing.

The majority of our business is generated by returning clients and by recommendations from other satisfied clients. We regularly ask our clients for feedback and how we could make our services even better.